AKCJE I KAMPANIE

Akcje Na Rzecz Dzikich Zwierząt - maja na celu zminimalizowanie śmiertelności dzikich zwierząt, poprawa bezpieczeństwa ludzi i redukcja szkód mienia spowodowanych przez dzikie zwierzęta. W konfliktach zachodzących miedzy człowiekiem a dzikimi zwierzętami, zawsze przegrywają zwierzęta. Kampanie edukacyjne maja na celu ochronę zarówno ludzi i zwierząt domowych przed dzikimi zwierzętami, jak i dzikich zwierząt przed działaniami człowieka. 

Kampanie edukacyjne Pies w Mieście - dla dzieci i dorosłych nawiązujące do podstawowych zasad bezpieczeństwa, opieki nad psem, zachowania czystości i przepisów prawnych dotyczących opiekunów psów, zarówno w mieście jak i na terenach leśnych.

  • Facebook
Odin_15x15_1.jpg