Co Robimy

K4.JPG

Pomoc dla Północnych Psów Myśliwskich - Karelski

Fundacja niesie pomoc psom w typie Karelski Pies na Niedźwiedzie, Północnym Psom Myśliwskim, i pomoże wszystkim Pierwotnym w potrzebie, w miarę naszych możliwości. Pomagamy tym zagubionym, bezdomnym, porzuconym,  chorym, oraz tym którym zagraża człowiek. Pomagamy znaleźć odpowiedzialny i kochający dom, jeśli sytuacja właścicieli uległa zmianie i są zmuszeni oddać psa. Pozyskane środki przeznaczamy miedzy innymi na opiekę weterynaryjna, koszty leczenia, kastracji i sterylizacji, szczepienia, karmy i na zakwaterowanie. Organizujemy transport i umieszczamy pieski w Domach Tymczasowych lub Hotelikach, socjalizujemy i przygotowujemy do adopcji.

Image by Kevin Jackson

Na Rzecz Dzikich Zwierząt - Akcje i Kampanie

We współpracy z ekipa doświadczonych biologów i treserów psów Karelskich Wind River Bear Institute, organizujemy działania w zakresie ochrony dzikich zwierząt poprzez organizowanie akcji z psami oraz edukacje społeczną.

Celem tych akcji będzie zminimalizowanie śmiertelności dzikich zwierząt, poprawa bezpieczeństwa ludzi i redukcja szkód mienia spowodowanych przez dzikie zwierzęta. W konfliktach zachodzących miedzy człowiekiem a dzikimi zwierzętami, zawsze przegrywają zwierzęta.

Kampanie edukacyjne maja na celu ochronę zarówno ludzi i zwierząt domowych przed dzikimi zwierzętami, jak i dzikich zwierząt przed działaniami człowieka.

Dogs on a Bench

Pies w  mieście - Edukacja Społeczna

Kampanie edukacyjne dla dzieci i dorosłych nawiązujące do podstawowych zasad bezpieczeństwa, opieki nad psem, zachowania czystości i przepisów prawnych dotyczących opiekunów psów, zarówno w mieście jak i na terenach leśnych.

Podstawowa wiedza dotycząca zachowań i potrzeb psów żyjących w mieście i poza miastem. Celem tych kampanii i akcji będzie umożliwienie lepszego zrozumienia naszych czworonożnych przyjaciół i ich potrzeb. Edukacja w tym zakresie umożliwi bezpieczniejsze spacery i interakcje z innymi napotkanymi napotkanymi psami. 

Ponadto, kampanie informacyjne mające na celu budowanie świadomości dotyczącej obowiązującego prawa o ochronie zwierząt oraz redukcje bezdomności przez kastracje i sterylizacje.

  • Facebook

Jeśli masz pytania lub chcesz wesprzeć nasze działania, prosimy o kontakt.

Fundacja ODIN

Tel: +48 537 756 569