NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT

We współpracy z ekipa doświadczonych biologów i behawiorystów, oraz treserów psów karelskich z Wind River Bear Institute, organizujemy działania w zakresie ochrony dzikich zwierząt poprzez organizowanie badan w terenie, wielu różnych sposobów warunkowania awersyjnego, w tym także akcji z psami, oraz dopasowaną do danej sytuacji edukację społeczną.

 

Te unikalne programy i techniki opierają się na wiedzy behawioralnej i są dostarczane przez zespoły biologów specjalizujących się w konfliktach między ludźmi a dzikimi zwierzętami we współpracy z wysoko wyszkolonymi specjalistami Wildlife K-9 (specjalnie wyszkolone psy Karelskie) w celu zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności.

Metoda skupia się na edukacji publicznej, specjalistycznym zarządzaniu i pracy z dzikimi zwierzętami, i służy jako pomost do tworzenia „partnerstwa” między agencjami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi, społeczeństwem i dzikimi zwierzętami.

Zespól pracuje od 1996 roku w Ameryce Północnej i Japonii, aby zmniejszyć śmiertelność niedźwiedzi spowodowaną przez człowieka i ilość konfliktów zachodzących między ludźmi i dzikimi zwierzętami. Jak dotąd bez jakiejkolwiek szkody dla zwierząt, człowieka lub psa. Zespól posiada doświadczenie w pracy na rożnym terenie oraz w opracowywaniu długoterminowych planów ograniczenia konfliktów.

Praca zespołu WRBI koncentruje się na wielu odrębnych lecz łączących się w całość działaniach zapobiegawczych, warunkowaniu awersyjnym - na specjalistycznych zabezpieczeniach, odprowadzaniu i odstraszaniu oraz na edukacji społecznej. Każdy przypadek konfliktu miedzy dzikimi zwierzętami i ludźmi jest osobno sprawdzany, badany i indywidualny plan działania jest dopasowany do potrzeb danej sytuacji, lokalizacji i gatunku dzikich zwierząt, z jakimi dochodzi do konfliktów.

 

Głównym celem tych działań jest edukacja społeczeństwa, aby umożliwić dzikim zwierzętom pozostanie dzikimi, oraz edukacja dzikich zwierząt, aby wybrały dzikość i nie zbliżały się do osad ludzkich.

 

Celem tych akcji będzie zminimalizowanie śmiertelności dzikich zwierząt, poprawa bezpieczeństwa ludzi i redukcja szkód mienia spowodowanych przez dzikie zwierzęta. W konfliktach zachodzących miedzy człowiekiem a dzikimi zwierzętami, zawsze przegrywają zwierzęta. Kampanie edukacyjne i akcje mają na celu ochronę zarówno ludzi i zwierząt domowych przed dzikimi zwierzętami, jak i dzikich zwierząt przed działaniami człowieka.

 

Gatunki, z którymi pracuje zespól, to między innymi: niedźwiedź czarny północnoamerykański, niedźwiedź grizzly, niedźwiedź polarny, niedźwiedź japoński czarny, kuguar, wilk, łoś, owca rogata, biały ogon jeleń, i jeleń mulak oraz dzik.

''Gatunki, z którymi pracujemy, można określić mianem „dużej i potencjalnie niebezpiecznej zwierzyny”. Celem jest zwykle pomoc w wydostaniu zwierzęcia z obszarów przeznaczonych dla ludzi, ponieważ stanowią one zagrożenie lub przyciągnął inne drapieżniki, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia i mienia.''

 

Karelski pies na niedźwiedzie - pochodzi z Finlandii, jest to pies myśliwski wykorzystywany głownie w polowaniach na duże zwierzęta takie jak niedźwiedź, łoś, wilk czy dzik, oraz do obrony człowieka przed tymi zwierzętami. Link do opisu rasy

Ten sam pies w rękach specjalistów i biologów z Wind River Bear Institute, odpowiednio hodowany, selekcjonowany i szkolony, działa na rzecz ochrony tych zwierząt. Setki tysięcy dzikich niedźwiedzi, wilków i dużych kotów zostały wytropione i bezpiecznie ‘usunięte’ z terenów zamieszkałych przez ludzi.

Charakter tych psów, zaciętość i odwaga sprawiają, że nie cofną się nawet przed niedźwiedziem, wiec świetnie się nadają do tej pracy. Naturalna instynktowna pierwotna agresja tych psów jest w odpowiedni i bezpieczny sposób wykorzystana do pracy z dzikimi zwierzętami. Dzikie zwierzę jest w stanie wyczuć agresję i odwagę tych psów. Psy te nie wykazują agresji do ludzi co czynie je świetnymi partnerami w tym niełatwym zadaniu.

Należy tez podkreślić, że w tych działaniach ani pies ani dzikie zwierzę nie cierpi. Nigdy jak dotąd nie doszło do poważnych konfliktów czy zadania ran. Psy są głownie prowadzone na smyczy podczas przepłaszania, ‘odprowadzania’ dzikich zwierząt z terenów zamieszkałych przez ludzi.

Wind River Bear Institute operuje już skutecznie w wielu miejscach w Stanach Zjednoczonych (California, Washington, Alberta, Nevada, Alaska, Montana), w Kanadzie oraz w Japonii, gdzie wprowadzono kompletny program wraz z przeszkoleniem zespołu i przekazaniem specjalnie przeszkolonych psów władzom Japonii, gdzie dzielnie służą skutecznie zapobiegając konfliktom zachodzącym miedzy ludźmi i dzikimi niedźwiedziami.

Artykuł w thebark.com o psach pracujących w Japonii

 

Wind River Bear Institute website

Artykuł w Nationalgeographic.com

Artykuł z Sierra Sun

Artykuł w Webcenterfairbanks

Praca z Niedźwiedziem opisana w magazynie Beartracks

Praca z pumami opisana w Mountainlion.org

KBD1.JPG
Zdjęcie z artykułu Sierra Sun
KBD2.JPG
Zdjęcie z artykułu Sierra Sun
Puma.JPG
Zdjecie z artykuly w mountainlion.org
Youtube film z Wind River Bear Institute

Lista organizacji i lokalizacji, w których służył dzikim zwierzętom zespól WRBI z psami, oraz referencje od partnerów programu, opinii publicznej, agencji, branży i mediów.

Lista organizacji i lokalizacji

Referencje

Pomóż nam działać na rzecz zwierząt i wesprzyj takie akcje i kampanie

 

WSPARCIE FINANSOWE NA RZECZ DZIKICH ZWIERZĄT

Fundacja ODIN
Bank: SANTANDER
IBAN: PL 03 1090 1102 0000 0001 4719 2214
SWIFT(BIC): WBKPPLPP

Tytułem: 'Dzikie zwierzęta'   

Odin_15x15_1.jpg