ologo2.JPG
ODZ2.JPG
Wydarzenie.JPG

‘’ODIN DLA ZIEMI’’

CO?
Wydarzenie: Sprzątanie terenów leśnych podczas spaceru z psem.

 

KIEDY?
18-go Kwietnia 2021

 

GDZIE?
Cała Polska

 

O KTÓREJ?
Każda godzina jest dobra

 

DLA KOGO?
Dla każdego, dla Ziemi.
Właścicieli psów, spacerowiczów, dzieci i dorosłych, miłośników przyrody, śmieci wystarczy dla każdego.

 

 

!!! SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH OCHRONA ŚRODOWISKA NA SPACER Z PSEM, PODCZAS KTÓREGO BĘDZIEMY SPRZĄTALI TERENY LEŚNE.

 

 

CO PRZYNIEŚĆ
- Wystarczy na spacer z psem zabrać ze sobą worki na śmieci i rękawiczki
-Pamiętajcie tez o wodzie dla psa ( i dla siebie)

 

*To nie jest zorganizowane zgromadzenie z psami. Każdy zainteresowany wydarzeniem organizuje swój spacer z psem, z rodzina lub przyjaciółmi.

 

Po wydarzeniu prześlijcie nam wasze zdjęcia z pieskami wraz ze zgoda na publikacje zdjęć na adres: info@odin.org.pl

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich.
Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy!

Fundacja ODIN
www.odin.org.pl

 

*uprzejmie informujemy, ze na terenach leśnych należy prowadzić psy na smyczy.

 

 

EN:
"ODIN FOR EARTH"

WHAT?
Event: Cleaning forest areas when on walk with a dog.

WHEN?
April 18, 2021

WHERE?
Earth

WHAT TIME?
Any time is good

FOR WHOM?
For everyone, for the Earth.
Dog owners, walkers, children and adults, there is enough garbage for everyone.

 

!!! ALL INTERESTED IN ENVIRONMENTAL PROTECTION ARE WELCOME TO THIS EVENT - WE WILL CLEAN FOREST AREAS WHILE WALKING OUR DOGS

 

WHAT DO YOU NEED
- It is enough to take garbage bags and gloves with you for a walk with the dog
-Also remember about water for the dog (and for yourself)

* There is no gathering with dogs. Each person organizes this event on their own, during walk with the dog, with the family or with your friends.

 

After the event, send us your photos with the dogs along with the consent to the publication of photos to the following address: info@odin.org.pl

 

We cordially invite everyone.

Thank you and have a lot of fun!
ODIN Foundation
www.odin.org.pl