PIES W MIEŚCIE - AKCJE I KAMPANIE EDUKACYJNE

Kampanie i akcje edukacyjne, dla dzieci i dorosłych, nawiązujące do podstawowych zasad bezpieczeństwa, opieki nad psem, zachowania czystości i przepisów prawnych dotyczących opiekunów psów, zarówno w mieście jak i na terenach leśnych.

Podstawowa wiedza dotycząca zachowań i potrzeb psów żyjących w mieście i poza miastem. Celem tych kampanii i akcji będzie umożliwienie lepszego zrozumienia naszych czworonożnych przyjaciół i ich potrzeb. Edukacja w tym zakresie umożliwia bezpieczniejsze spacery, mniejsze ryzyko pogryzień lub zaginięcia psa, i poprawia interakcje z innymi napotkanymi psami.

Kampanie informacyjne mają również na celu budowanie świadomości dotyczącej obowiązującego prawa o ochronie zwierząt , oraz ograniczania bezdomności przez kastracje i sterylizacje.

Dog Walker

Pobierz 'Ustawa o ochronie zwierząt 1997'

Reading To Your Dog
Odin_15x15_1.jpg